Neuigkeiten rund um Raziol:
www.raziol-news.de

Polityka prywatności
1. Prywatność w skrócie
Informacje ogólne

Poniższe uwagi dają prosty przegląd tego, co dzieje się z twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności wymienionej w tym tekście.
Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie jest wykonywane przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe znajdują się w odciskach tej strony internetowej.

Jak zbieramy Twoje dane?

Twoje dane będą zbierane z jednej strony, które nam przekazujesz. Może to być np. do wymiany danych, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania witryny za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to przede wszystkim dane techniczne (na przykład przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas żądania strony). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy twoich danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia nieskazitelnego udostępnienia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa dotyczące twoich danych?

W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w odcisku. Ponadto przysługuje ci prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru.
Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, twoje zachowanie podczas surfowania może być statystycznie ocenione. Dzieje się tak głównie z ciasteczkami i tak zwanymi programami analitycznymi. Analiza twoich zachowań surfingowych jest zwykle anonimowa; zachowania związane z surfowaniem nie mogą być powiązane z tobą. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec temu, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Możesz się sprzeciwić tej analizie. Poinformujemy Cię o możliwościach sprzeciwu w tej polityce prywatności.
2. Informacje ogólne i obowiązkowe informacje
Polityka prywatności

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę swoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z tej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu tak się dzieje.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
Uwaga do właściwego organu

Odpowiedzialną jednostką przetwarzania danych na tej stronie jest:

Raziol Zibulla & Sohn GmbH
Hagener Str. 144 + 152
58642 Iserlohn

Telefon: +49 (0) 2374 5000 0
E-mail: info@raziol.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy e-mail itp.).
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. W każdej chwili możesz odwołać istniejącą zgodę. Nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem jest wystarczająca. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzona do momentu odwołania nie pozostaje bez wpływu na odwołanie.
Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych, dana osoba ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru. Właściwym organem nadzorczym do spraw ochrony danych jest urzędnik ds. Ochrony danych państwa federalnego, w którym znajduje się nasza firma. Lista inspektorów ochrony danych oraz dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, w sobie lub na rzecz strony trzeciej, w standardowym, nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Chyba, że ​​używasz bezpośredniego Üb
wymagają wytrzymałości danych do innej opłaty, odbywa się to tylko w stopniu technicznie wykonalne szyfrowania ist.SSL- lub TLS Ta witryna korzysta z przyczyn bezpieczeństwa i ochrony przekazywania treści wrażliwych, takich jak zamówienia zakupu lub wniosków, że uważają nas Wyślij operatorów stron, SSL lub. szyfrowania TLS. Szyfrowanego połączenia, należy uznać fakt, że adres przeglądarki pasek: „http: //” zastępców „https: //”, a ikona kłódki w szyfrowaniu Browserzeile.Wenn SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas, a nie czytane przez innych werden.Auskunft, blokowanie, LöschungSie mieć na mocy obowiązujących przepisów prawa, prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i przeznaczenia oraz w celu przetwarzania danych, aw razie potrzeby .a prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. Na tej i innych sprawach związanych z danymi osobowymi, można w dowolnym momencie, korzystając z informacji zawartych w danych kontaktowych do nas wenden.Widerspruch przeciwko reklamowego wykorzystania MailsDer opublikowanych w ramach obowiązku nadrukiem do wysyłania niechcianych reklam i materiałów informacyjnych zostaje odrzucone. Operatorzy witryn WYRAŹNIE kroków prawnych w przypadku niezamówionej informacji promocyjnych, takich jak spam e-maile, vor.3. . DatenschutzbeauftragterGesetzlich przepisane DatenschutzbeauftragterWir inspektora ochrony danych bestellt.Raziol Zibulla & Sohn GmbH Hagener Str mieć 144 + 15258642 IserlohnTelefon dla naszej firmy: +49 (0) 2374 5000 0E-mail: info@raziol.de4. Zbieranie danych na naszych stronach WebsiteCookiesDie skorzystać z tak zwanych ciasteczek. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i speichert.Die Twoja przeglądarka Większość cookies używamy są tak zwane „session cookies”. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Pliki te pozwalają nam w swojej przeglądarce w czasie następnej wizyty wiederzuerkennen.Sie może ustawić swoją przeglądarkę tak, że są informowani o wykorzystaniu plików cookie i plików cookie tylko w indywidualnych przypadkach, na ogół wyklucza akceptacji plików cookie dla szczególnych przypadkach lub, jak i automatycznym usunięciem aktywuj ciasteczka podczas zamykania przeglądarki. Po wyłączeniu cookies funkcjonalność tej witryny może sein.Cookies ograniczone do realizacji procesu łączności elektronicznej lub w celu zapewnienia pewnych pożądanych cech cię (na przykład funkcja koszyk) muszą być oparte na art. 6 ust. 1 litera f Zapisano DSGVO. Właściciel strony ma uzasadniony interes w przechowywania cookies do nienagannym technicznie i optymalizacji dostarczania swoich usług. Jeśli chodzi o inne ciasteczka (np cookie do analizy zachowań surfingu) są przechowywane, są one wykazywane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności podnosi behandelt.Server pliki dostawcy stronach logowania i automatycznie zapisuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, który przeglądarka automatycznie do nas transmitowane. Są to: typ przeglądarki i systemu operacyjnego w wersji Polecający URL nazwę hosta komputera z dostępem czasu żądania serwer adres IP Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie jest vorgenommen.Grundlage do przetwarzania danych jest Artykuł 6 1 lit ... b DSGVO który gestattet.KontaktformularWenn niech wydajność przetwarzania danych umowy lub działań przed zawarciem umowy dostarczyć nam poprzez wniosków kontaktowych, bądź na dane z formularza zgłoszeniowego, w tym swój określony tam dane kontaktowe w celu przetworzenia żądania aw przypadku pytań follow-up uratował nas. Dane te nie będą podawane bez twojej zgody on.The przetwarzanie danych wprowadzonych do kontaktu jest zatem opierać się wyłącznie na swojej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a DSGVO). Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem jest wystarczająca. Legalność do odwołania się operacji przetwarzania danych będzie zamknięty od cofnięcia unberührt.Die wprowadzony w danych kontaktowych pozostanie z nami aż proszą nas usunąć, wycofać swoją zgodę na przechowywanie lub zastosowaniu do przechowywania danych jest pominięta (na przykład po zakończeniu przetwarzania żądania ). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przetrzymywania - bleiben nietknięty.5. Narzędzia analizy i reklamaGoogle Analytics Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi Google Analytics do analiz internetowych. Dostawcy Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.Google Analytics używa "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Ciebie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony jest zwykle przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywania gespeichert.Die plików cookie Google Analytics dokonane na podstawie art. 6 ust. 1 litera f DSGVO. Właściciel strony ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników zarówno jej strony internetowej i jej reklama optimieren.IP AnonymisierungWir uaktywnieniu anonimizacja IP na tej stronie. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie obcięty w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przed przekazaniem do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem Internetu dla operatora strony. Nadawany przez przeglądarkę jako część adresu IP Google Analytics nie będzie z innymi danymi z Google zusammengeführt.Browser PluginSie wykorzystaniem ciasteczek poprzez dostosowanie oprogramowania przeglądarki może zapobiec; jednak zwracamy uwagę, że może nie wszystkie funkcje tej strony będą w pełni, w razie potrzeby, w tym przypadku zastosowania. Można również zapobiec dane generowane przez cookie i związanych z korzystaniem z serwisu internetowego (wł. Twój adres IP) do Google i przetwarzania tych danych przez Google, pobierając plug-in dostępny pod poniższym linkiem i zainstalować: tools.google.com/dlpage/gaoptout przeciwko DatenerfassungSie może uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Jest cookies opt-out jest ustawiony, który uniemożliwia rejestrację danych dla przyszłych wizyt na tej stronie: informacyjnym Google Analytics deaktivieren.Mehr na wykorzystaniu danych użytkownika do Google Analytics, zapoznaj się z polityką prywatności Google: support.google com / analytics / odbieranie / 6004245? hl = de.AuftragsdatenverarbeitungWir mieć z Google umowę zlecenie przetwarzania danych i ustawić surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych w zakresie korzystania z Google Analytics w pełni um.Demografische funkcje do Google Analytics Niniejsza witryna internetowa korzysta z „demograficzny Funkcje "z Google Analytics. W związku z tym można tworzyć raporty zawierające stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Te dane pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych użytkowników zewnętrznych. Te dane nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Można wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień wyświetlania na koncie Google lub zapis danych przez Google Analytics, jak pokazano w pozycji „opozycji do zbierania danych” ogólnie untersagen.Google AdWords oraz śledzenia konwersji Google Ta witryna internetowa korzysta z Google AdWords. AdWords to program reklamowy online przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone ( "Google"). W ramach programu Google AdWords, używamy tzw śledzenia konwersji. Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google jest ustawiony plik cookie śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Użytkownik odwiedza niektórych stronach tej witryny i ciasteczka jeszcze nie upłynął, Google może i uznajemy, że użytkownik kliknął reklamę i przeszedł na tę stronę wurde.Jeder reklamodawcy Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych reklamodawców. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci otrzymują łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersjin. Nie otrzymasz jednak żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcesz brać udziału w śledzeniu, możesz zrezygnować z tego, wyłączając plik cookie śledzenia konwersji Google za pomocą przeglądarki internetowej w sekcji Preferencje użytkownika. Nie są one następnie uwzględniane w statystykach śledzenia konwersji. "Przechowywanie plików cookie" jest oparte na Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO. Właściciel strony ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników zarówno do swojej strony internetowej i jej reklama optimieren.Mehr informacji na temat Google AdWords oraz śledzenia konwersji Google, zapoznaj się z polityką prywatności Google: www.google.de /policies/privacy/.Sie może ustawić swoją przeglądarkę tak, że są informowani o wykorzystaniu plików cookie i pliki cookie pozwalają tylko na razie aktywować akceptacji plików cookie dla określonych funkcji lub wykluczyć ogólne i automatyczne usuwanie ciasteczek po zamknięciu przeglądarki , Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny. Wtyczki i narzędziaYouTube Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek ze strony YouTube poświęconej Google. Operatorem witryny jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzasz którąkolwiek z naszych witryn z wtyczkami YouTube, będziesz połączony z serwerami YouTube. Informuje serwer YouTube, które z odwiedzonych przez nas witryn. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, zezwalasz YouTube na powiązanie zachowania podczas surfowania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube. Korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej reprezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. Dla f DSGVO dar.Weitere informacji na temat przenoszenia danych użytkownika w ramach polityki prywatności YouTube: www.google.de/intl/de/policies/privacy.Google Web Font Ta strona wykorzystuje jednolity wygląd czcionek tzw Web Czcionki udostępniane przez Google. Gdy wchodzisz na stronę, przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby wyświetlać poprawnie teksty i czcionki, w tym celu przeglądarka, z której korzystasz, musi łączyć się z serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje się, że do naszej witryny internetowej można uzyskać dostęp za pośrednictwem adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts jest w interesie spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszych usług online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO dar.Wenn nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Web fontów, domyślną czcionkę genutzt.Weitere Twoich danych do komputera jest Google Web Fonts, zobacz developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https : //www.google.com/policies/privacy/.