Wybór na podstawie procesu produkcyjnego - aplikowanie oleju wałkami

Dobór właściwej walcowej olejarki taśmowej i środka smarowego do procesu produkcyjnego.

Tłoczenie

Tłoczenie

Cięcie precyzyjne

Cięcie precyzyjne

Wgłębne formowanie

Wgłębne formowanie

Zginanie

Zginanie

Profilowanie

Profilowanie