Zestawienie aplikowania oleju wałkami (aplikowanie kontaktowe) i natryskowego aplikowania oleju (aplikowanie bezkontaktowe)

 

Sektorowe urządzenia aplikujące olej SBA    Urządzenia natryskowe
Sektorowe urządzenia aplikujące olej SBA TM-10

Szerokości natłuszczania
500 do 1600 mm

Zastosowanie: Tłoczenie, cięcie precyzyjne, wgłębne formowanie, gięcie, profilowane walcowanie, odcinanie z taśmy


  

Urządzenia natryskowe

Szerokości natłuszczania
500 do 4000 mm

Kompletne systemy
Ze sterowaniem, zespołem zasilającym w medium i odsysaniem

  
Wałkowa olejarka taśmowa z wałkami filcowymi    Komory natryskowe SKT
Wałkowa olejarka taśmowa z wałkami filcowymi

Szerokości natłuszczania
15 do 1300 mm
 
Zastosowanie
: Tłoczenie, cięcie precyzyjne, wgłębne formowanie, gięcie, profilowane walcowanie, odcinanie z taśmy

Komory natryskowe SKT

Szerokości natłuszczania
100 do 3000 mm
 
Kompletne systemy ze sterowaniem dozowania, zespołem zasilającym w medium i odsysaniem

 
Wałkowa olejarka taśmowa z wałkami szczotkowymi    Komory Natryskowe SA-LC/SPR-SK
Wałkowa olejarka taśmowa RB PB-SW

Szerokości natłuszczania
55 do 980 mm
 
Zastosowanie: Tłoczenie, cięcie precyzyjne, wgłębne formowanie, gięcie, profilowane walcowanie, odcinanie z taśmy

 

Komory natryskowe SA-LC/SPR-SK

Szerokości natłuszczania
50 do 500 mm
 
Proste wykonanie z dyszami typu CD-100, LAMA 4000 lub BS-25/SRV oraz zespołem zaworowym i sterowaniem