Olejenie wałkami (naoliwianie kontaktowe)

 Pozbawione mgły olejowej nanoszenie środków smarowych do obróbki plastycznej na taśmy i blachy poprzez naoliwianie kontaktowe.

 

Raziol Wałkowa olejarka taśmowa

Wałkowa olejarka
taśmowa

Pozbawione mgły olejowej nanoszenie środków smarowych do obróbki plastycznej na materiał taśmowy

»  Więcej

Raziol Napędzane wałkowe olejarki taśmowe

Napędzane wałkowe
olejarki taśmowe

Pozbawione mgły olejowej nanoszenie środków smarowych do obróbki plastycznej na blachy

»  Więcej

Raziol Kalanderbefettungsanlage

Kalandrowe urządzenie natłuszczające

Pozbawione mgły olejowej nanoszenie środków smarowych do obróbki plastycznej na taśmy lub blachy

»  Więcej

Raziol Sektorbefettungsanlagen

Sektorowe urządzenia natłuszczające

Pozbawione mgły olejowej nanoszenie środków smarowych do obróbki plastycznej na materiał taśmowy różnych szerokości

»  Więcej

Raziol Platinenbeölungsanlagen

Urządzenia naoliwiające do blach

Mobilna konstrukcja wózkowa do autonomicznego naoliwiania blach

»  Więcej

Wyposażenie 

Wyposażenie

Wałki filcowe i szczotkowe, wysięgniki teleskopowe, sterowniki skoku, komory kroplowe i więcej

»  Więcej

Referenzen Walzenbeölungsanlagen

Funkcja i zastosowania

Przykłady i zastosowania